• https://www.dantex-corp.com

Změnový management: Evolution vs Revolution

Jsme schopni zajistit jednotlivce i týmy na zabezpečení a zlepšení chodu firmy, nebo jednotlivých oddělení, od Generálního manažera dolů, přes celou strukturu, víceméně v jakémkoliv oboru, za použití pragmatických metod a postupů. Nejsme pouze konzultační firma, jakých je tady mnoho, ale zakládáme si na měřitelných výsledcích naší Hands On práce a důvěře zákazníka, nebo obchodního partnera.

Oblasti, kterými se zabýváme:

  • Obchodní a marketingové aktivity, strategický a standardní prodej, key account management, implementace lean nástrojů, plnění kontraktů a kontrola klíčových parametrů.
  • Logistika (široký pojem, který rád vysvětlím), včetně plánování, zavádění do výroby, expedice, atd.
  • Výrobní procesy, analýza a progres. Plnění kontraktů dle smluvních podmínek
  • Budování týmů ve všech zmíněných oblastech, za použití strategie 80/20
  • Integrita a integrace dat
  • Projektový management, nastavení a průběžná kontrola, podpora R&D a technologií
  • Finanční a controllingový management
  • Koordinace interních a externích zákazníků a dodavatelů.
  • Nastavování kvalitativních procesů a reportování
  • Všechny tyto oblasti jdou expandovat dle potřeby.

Jsme k dispozici dle potřeby, krátko i dlouhodobě, dle dohody.